czwartek, 20 lutego 2014

ŚMIECI

W dniu 26 lutego 2014 roku w Gnieżdżewie odbędzie się ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 6:30 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!

Elektroodpady muszą być kompletne. Niekompletne nie będą odbierane.

Brak komentarzy: