czwartek, 11 października 2007

Plany na 2008 rok

Wraz z Radą Sołecką i Panem Radnym wnioskowałam do Pana Wójta o uwzględnienie w planie inwestycji na 2008 rok najpilniejszych robót:
  • sporządzenie dokumentacji na odwodnienie oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na ulicach: Granicznej, Ogrodowej, Nowej, Różanej, Krótkiej i Okrężnej,
  • wykonanie oświetlenia na ulicy Wiejskiej,
  • dokończenie układania nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej oraz ułożenie drugiej warstwy asfaltu,
  • ułożenie rur przepustowych oraz zasypanie rowu przydrożnego przy ul. Rajskiej,
  • założenie kratek instalacji deszczowej na ul. Szarej oraz na skrzyżowaniu Polnej i Wiejskiej.
Zwróciliśmy się również z prośbą o zabezpieczenie środków na 1/2 etatu dla pracownika do prowadzenia zajęć świetlicowych.

niedziela, 7 października 2007

Inwestycje

Pragnę podzielić się dobrymi informacjami, a mianowicie na terenie naszej wsi realizowanych jest kilka inwestycji:
  • założono gazowe ogrzewanie w szkole,
  • trwa zakładanie ogrzewania gazowego w remizie OSP,
  • wymieniane są okna w szkole na sali gimnastycznej,
  • wymieniana będzie również podłoga na sali gimnastycznej w szkole
Uważam, że mamy powody do zadowolenia.