czwartek, 27 lutego 2014

Sesja

27 lutego 2014r odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Puck. Program był bardzo bogaty, miedzy innymi odbyły się prezentacje;
- Przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku. Zapoznaliśmy się z aktualną sytuacją na rynku pracy. Wiele danych jest niepokojących, jednak najbardziej zaniepokoiło mnie to, że stopa bezrobocia ciągle rośnie i na koniec roku 2013 w powiecie puckim wynosiła 15,5% (stopa w kraju to 13,4% a w województwie pomorskim 13,3%). Dnia 10.04.2014r od 11:00 do 13:00 przy ul. Kolejowej odbędą się Targi Pracy.
- Przedstawiciel Policji przedstawił nam jak wygląda bezpieczeństwo, wypadkowość i wykrywalność na naszym terenie. Dowiedzieliśmy się też, że pobyt w izbie wytrzeźwień to koszt 300,-.
telefony kontaktowe do Policji: alarmowy - 997 i 112
Dyżurny KPP Puck - 58 674 52 22
Naczelnik Wydziału Prewencji - 58-674-52-24
Dzielnicowy na nasz rejon mł.asp.Artur Drzeżdżon 58 674 52 70 lub 723-636-554
- Przedstawiciel Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zarzucił naszym Władzom, że nie starają się o tablice dwujęzyczne na terenie naszej Gminy.
Głos zabrał także Przedstawiciel weterynarii, który ostrzega przed afrykańskim pomorem świń. Poinformował, że koszty związane z tą chorobą pokrywa Państwo ale pod warunkiem, ze zostaną spełnione następujące warunki:
- odgrodzenie gospodarstwa rolnego
- stosowanie mat dezynfekujących
- środek stosowany do mat musi być odpowiedni i zarejestrowany
Podczas tej Sesji dowiedzieliśmy się, że ogłoszono i wybrano ofertę w przetargu nieograniczonym pn: "Zagospodarowanie terenu stawu w Gnieżdżewie oraz terenu rekreacyjnego w Połczynie". Wybrano firmę: Bruk Serwis Przedsiębiorstwo Drogowe z Wejherowa. W dniu 22.02.2014r podpisano umowę a termin realizacji do 29.08.2014

wtorek, 25 lutego 2014

BADMINTON


Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck zawiadamia, że dnia
2 marca (niedziela) przeprowadzone zostaną Mistrzostwa Gminy Puck w badmintonie – godz.: 14 00 w Zespole Szkół w Żelistrzewie.
Impreza prowadzona będzie w klasyfikacji indywidualnej oraz zespołowej. Do klasyfikacji zespołowej będą liczyły się wyniki 1 kobiety oraz dwóch mężczyzn z danego LZS-u.
Za miejsca I-III indywidualnie oraz zespołowo przewiduje się pamiątkowe puchary. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości uczestników.Impreza rozgrywana jest w ramach Sportowej
Ligi Gminy Puck na 2014rok.

czwartek, 20 lutego 2014

ŚMIECI

W dniu 26 lutego 2014 roku w Gnieżdżewie odbędzie się ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 6:30 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!

Elektroodpady muszą być kompletne. Niekompletne nie będą odbierane.

DEBATA

Dnia 20.02.2014r w Żelistrzewie odbyła się Debata " Wybrane aspekty polityki oświatowej w Gminie Puck", na którą zostali zaproszeni: Radni, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, Sołtysi. Po powitaniu Debatę rozpoczął prof. zw dr hab. Tomasz Szkudlarek z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, który przedstawił nam ewaluację oświaty w Polsce. Następnie głos zabrała przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pani Barbara Przychodzeń z Wydziału Badań i Analiz Okręgowej Komisji w Gdańsku, która przybliżyła nam wyniki dotyczące Szkół Gminy Puck. Z przedstawionych wyników wynikało, że najwyższy poziom jest w Szkole Podstawowej w Swarzewie natomiast najsłabszym Gimnazjum jest Starzyno.
Pan Wójt przedstawił nam ilość uczni i koszty utrzymania szkół. W Gnieżdżewie obecnie jest 120 uczni. W roku szkolnym 2014/2015 -118, 2015/2016 - 120, 2016/2017 - 128 i 2017/2018 - 133 uczniów. W 2013r średni koszt na 1 ucznia to 11.038,-. Potrzeby inwestycyjne w Szkole w Gnieżdżewie to termomodernizacja budynku Szkoły.

poniedziałek, 3 lutego 2014

Opłata za śmieci

Opłaty za śmieci można dokonać 13.02.2014r od godz 16:00 do 17:00 w remizie OSP.

ZEBRANIE WIEJSKIE

Dnia 11.02.2014r o godz. 18:00 w sali OSP w Gnieżdżewie odbędzie się Zebranie Wiejskie. Mieszkańców proszę o liczne przybycie.