wtorek, 27 marca 2007

Zaniedbane działki w centrum wsi

Dowiedziałam się w Urzędzie Gminy kto jest właścicielem działek w centrum wsi (przy ul. Puckiej). Wraz z Radą Sołecką i Panem Radnym wystosowałam do nich pismo, aby uprzątneli w/w działki i utrzymywali na nich porządek na bieżąco.

// dopisek z dnia 3 Kwietnia 2007r
Bardzo mi przykro, ale w/w list wrócił z adnotacją "Adresat zmienił adres zamieszkania". Nowego adresu niestety nie znam (bynajmniej na razie).

poniedziałek, 26 marca 2007

Interpelacja

Na prośbę mieszkańców zaniosłam do Przewodniczącego Rady Gminy interpelację w sprawie ustawienia znaku zakazu wjazdu samochodów powyżej 3,5T pod górkę na ul. Dominika. Samochody te, ruszając po zatrzymaniu się przed znakiem "STOP" wytwarzają uciązliwe i niebezpieczne dla domu drgania. Sprawę tę zbadać ma odpowiednia komisja.
U w-ce Wójta ponagliłam ustawienie barierki nad stawem.

// dopisano dnia 17 Kwietnia 2007.
W Powiatowym Zarządzie Dróg dowiedziałam się, że wczoraj dokonano niezbędnych do tego celu pomiarów oraz obiecano mi rychłe ustawienie jej.

piątek, 23 marca 2007

Ścieki

W związku z niedostosowaniem się do mojej prośby, aby nie puszczać stoku w rowy, z naszym Panem Radnym została wystosowana interpelacja do Pana Przewodniczącego Rady Gminy celem powołania Komisji Ochrony Środkowiska. Zadaniem KOŚ jest sprawdzenie źródeł zanieczyszczeń naszych rowów oraz podjęcie odpowiednich działań.

wtorek, 20 marca 2007

Krótkie ogłoszenia

Zgłosiałam do odłowu bezpańskie psy, w związku z czym proszę o trzymanie swoich pupili na posesjach.
Panie, które chcą należeć do KGW proszę o zgłaszanie się do mnie.

poniedziałek, 19 marca 2007

Spotkanie u Pana Wójta

Byłam u Pana Wójta. Dowiedziałam się następujących rzeczy:
 • utworzenie punktu KRUS nie jest możliwe ze względów technicznych,
 • działka wraz ze stawem jest własnością WZM, w związku z tym na razie musimy dać sobie ze stawem spokój,
 • przedłużenie ulicy Bp. Dominika, która jest rozjeżdżona ma zostać doprowadzona do porządku przez inwestora wiatraków do końca kwietnia 2007

piątek, 16 marca 2007

Sesja Rady Gminy

Dzisiaj byłam na sesji Rady Gminy. Jedyna rzecz, której się tam dowiedziałam to inwestycje, które będą robione na terenie całej naszej gminy. U nas będzie robione ogrzewanie gazowe w szkole.

poniedziałek, 12 marca 2007

Podsumowanie zebrania wiejskiego

Dzisiaj (12.03.2007) odbyło się zebranie wiejskie.
Frekwencja była zadowalająca, dziękuję wszystkim za liczne przybycie.
Została wybrana Rada Sołecka, w skład której wchodzą:
 • Edward Budzisz,
 • Dorota Maschotta,
 • Maria Kołacz,
 • Tadeusz Dettlaff,
 • Mirosław Koss.
Uchwalony został też podział środków sołeckich na rok 2007.
Zwróciłam uwagę na:
 • stoki w rowach,
 • brak porządku na chodnikach i posesjach,
 • brak życia kulturalnego we wsi.
Korzystając z okazji zgłosiłam też kilka spraw do Pana Wójta, a mianowicie:
 • prośba o utworzenie punktu KRUS w Pucku,
 • naprawa nawierzchni dróg i ulic,
 • wykonanie oświetlenia na ulicy Wiejskiej,
 • uregulowanie odpływu wód spływających z pól na skrzyżowaniu ulic Szarej i Rajskiej,
 • ułożenie rur odpływowych i zasypanie głębokiego rowu przy ul. Rajskiej,
 • uporządkowanie składu surowców przy ul. Puckiej.
W dalszej części zebrania skierowano pytanie do wice-wójta, w których poruszono następujące sprawy:
 • wysokość dopłat do utylizacji zdemontowanych płyt eternitowych,
 • utwardzenie drogi dojazdowej od ul. Dominika,
 • likwidacja słupów elektrycznych na ul. Szarej,
 • ustawienie barierki przy stawie,
 • wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej,
 • dokończenie prac remontowych ul. Polnej i jej skrzyżowania z ul. Młyńską,
 • wyrównanie nawierzchni na ul. Granicznej.
Zobowiązałam się z Radą Sołecką sporządzić plan odnowy wsi. Umożliwi to nam uzyskanie dopłat do inwestycji.

sobota, 10 marca 2007

Przerwa techniczna

Z powodu kłopotów z przejściem z TP do Netii chwilowo jestem pozbawiona dostępu do internetu.
W związku z tym nie jestem w stanie dodawać żadnych aktualnych informacji. Zostaną one uzupełnione w późniejszym terminie.
Osoby piszące komentarze proszę o cierpliwość. Zostaną one zaakceptowane od razu jak tylko Netia podłączy nam internet.
Przepraszam i pozdrawiam.

poniedziałek, 5 marca 2007

Wizyta w urzędzie

Dzisiaj w Urzędzie Gminy poruszyłam następujące sprawy:
 • gnojowicy w rowach,
 • dziury w drogach,
 • śmieci na posesji pani D. przy ul. Puckiej.

Obiecano mi nadać tok tym sprawom.
Zobaczymy...

niedziela, 4 marca 2007

Zbiórka list

Dzisiaj zebrałam listy osób, którym wiatraki zakłócają odbiór programów telewizyjnych. Podpisały się łącznie 42 osoby. Liczba ta jest tak niska, gdyż część osób (jak twierdzą Panie Ekspedientki) pomimo problemów z odbiorem telewizji nie miała odwagi się wpisać na listę.
Jutro złożę listę w Urzędzie Gminy. Zobaczymy co z tego wyniknie.

Nakazy płatnicze

NARESZCIE!!! Nakazy płatnicze podatku zostały rozniesione. Trwało to od czwartku do wczoraj, do godziny 1700. W sumie 24 godziny bardzo szybkiej pracy. Teraz czekam na wpłaty ;)