niedziela, 15 lutego 2015

Wybory Sołtysów

Dnia 15.02.2015r. w Gminie Puck, odbyły się wybory Sołtysów. Wybory odbyły się się między innymi w Gnieżdżewie. Mieliśmy jednego kandydata Pana Zbigniewa Jagiellak. Do głosowania uprawnionych było 928 osób, przyszło 155 co stanowi 16,7%. 2 głosy były nieważne, 145 osób było za kandydatem a 8 przeciw. Gratuluje zwycięstwa nowemu Sołtysowi.

Ja natomiast dziękuję za 8 lat współpracy: Wójtom i pracownikom Urzędu Gminy Puck, Członkom Rady Sołeckiej obecnej oraz poprzedniej kadencji, Panu Radnemu, Dyrektorowi, Gronu Pedagogicznemu i uczniom Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie, Pani Dorocie z Klubu Kultury, Członkom LZS, Członkom OSP, Członkom kabaretu "BELOK", Członkiniom KGW oraz Mieszkańcom, którzy nie szczędzili sił na pomoc na rzecz naszej Wsi.

DZIĘKUJĘ SERDECZNIE

czwartek, 12 lutego 2015

Mini statek

wreszcie 06.02.2015r. udało się ustawić mini statek na wysepce na stawie. Czekaliśmy na mróz, aby przedostać go bezpiecznie na wysepkę. Jednak w br. mrozu jak na lekarstwo. W końcu podjęliśmy wyzwanie, po bardzo cienkim lodzie. Dzięki Bogu, udało się bezpiecznie zakończyć całą akcję, w której udział wzięli:
Białk Zygmunt,
Budzisz Edward,
Budzisz Karol,
Drzeżdżon Rafał,
Ellwatr Jan,
Kollek Edmund,
Kołacz Adam,
Koss Mirosław z synami Dawidem i Jasiem,
Rinca Jerzy
Serdecznie dziękuję wszystkim za włożony trud w tę niebezpieczną i ciężka pracę. Cieszę się, że udało nam się zakończyć całe dzieło.
Na wiosnę przydało by się zazielenić całą wysepką w celu estetycznym ale tez aby w ten sposób umocnić cały grunt.

niedziela, 1 lutego 2015

Opłaty za śmieci

Opłaty za nieczystości stałe będę przyjmować

w remizie OSP w Gnieżdżewie

13.02.2015r od 16:00 do 17:00

WYBORY SOŁTYSA

15.02.2015r. w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie w godzinach od 8:00 do 18:00 odbędą się wybory Sołtysa. W Gnieżdżewie mamy tylko jednego kandydata Pana Zbigniewa Jagiellak, zam. Gnieżdżewo, ul Wiejska 16A.
Proszę Mieszkańców o czynny udział w wyborach, bo jeżeli jest jeden kandydat wymagana jest odpowiednia frekwencja, aby zostać sołtysem.