czwartek, 20 lutego 2014

DEBATA

Dnia 20.02.2014r w Żelistrzewie odbyła się Debata " Wybrane aspekty polityki oświatowej w Gminie Puck", na którą zostali zaproszeni: Radni, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, Sołtysi. Po powitaniu Debatę rozpoczął prof. zw dr hab. Tomasz Szkudlarek z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, który przedstawił nam ewaluację oświaty w Polsce. Następnie głos zabrała przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pani Barbara Przychodzeń z Wydziału Badań i Analiz Okręgowej Komisji w Gdańsku, która przybliżyła nam wyniki dotyczące Szkół Gminy Puck. Z przedstawionych wyników wynikało, że najwyższy poziom jest w Szkole Podstawowej w Swarzewie natomiast najsłabszym Gimnazjum jest Starzyno.
Pan Wójt przedstawił nam ilość uczni i koszty utrzymania szkół. W Gnieżdżewie obecnie jest 120 uczni. W roku szkolnym 2014/2015 -118, 2015/2016 - 120, 2016/2017 - 128 i 2017/2018 - 133 uczniów. W 2013r średni koszt na 1 ucznia to 11.038,-. Potrzeby inwestycyjne w Szkole w Gnieżdżewie to termomodernizacja budynku Szkoły.

Brak komentarzy: