wtorek, 26 kwietnia 2011

Trójbój siłowy

Trójbój - R E G U L A M I N
MISTRZOSTW GMINY PUCK W TRÓJBOJU SIŁOWYM na 2011 r

1.Cel imprezy: popularyzacja, upowszechnianie sportów siłowych jako
sposobu rozwijającego tężyznę fizyczną wśród mieszkańców Gminy Puck, wyłonienie najlepszych zawodników i zespołów w 3-boju siłowym

2.Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
Współorganizator: Oddział Leśniewo Stowarzyszenia „Ziemia Pucka”
oraz Ludowy Zespół Sportowy Połczyno
3.Termin i miejsce: Mistrzostwa odbędą się dnia 8 maja (niedziela)
2011 roku o godz. 12.00 w świetlicy OSP Połczyno.
Ważenie zawodników od godz. 10,15 do 11,45.

4.Uczestnictwo: Uczestnikami Mistrzostw mogą być zawodnicy –
mieszkańcy GMINY PUCK, posiadający aktualne badania lekarskie.
W przypadku braku badań zawodnicy podpisują oświadczenie, że startują
na własną odpowiedzialność.

5.Program: W programie Mistrzostw znajduje się: wyciskanie sztangi
leżąc, martwy ciąg oraz przysiad.

6.Zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu imprezy.

7.Kategorie wagowe: do 60 kg, do 75 kg, do 90 kg, do 105 kg, pow. 105

8.Sposób przeprowadzenia: każdy zawodnik w każdym boju ma trzy próby. O kolejności miejsc decyduje suma podniesionego ciężaru. W przypadku jednakowego ciężaru decyduje waga ciała uzyskana podczas ważenia przed startem. W każdej kategorii wagowej punktowanych będzie 6 miejsc wg. zasady: 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2. Pozostali po 1 pkt. Suma punktów uzyskana przez trzech najlepszych zawodników z jednego zespołu (łącznie we wszystkich wagach) decydować będzie o miejscu zespołowym. W przypadku remisu decydować będą kolejne lepsze lokaty

9.Nagrody: Zawodnicy za zajęcie I – III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary. Zespoły za miejsca I – III puchary

10.Postanowienia końcowe: w kwestiach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator i sędzia główny.

Brak komentarzy: