niedziela, 30 czerwca 2013

Wywóz śmieci

Pragnę poinformować, że wywóz  nieczystości stałych w Gnieżdżewie odbędzie się:
lipiec:
odpady zmieszane: 6 i 20
szkło, plastyk, papier: 16 i 30
odpady biodegradowalne: 6, 13, 20, 27

sierpień:
odpady zmieszane: 3, 17, 31
szkło, plastyk, papier: 13 i 27
odpady biodegradowalne: 3, 10, 17,24

Równocześnie przypominam o obowiązku opłaty za odpady.
 Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca. Pierwszą opłatę za odpady należy dokonać do 15 lipca 2013 roku. Opłaty dokonać można: gotówką w kasie Urzędu Gminy Puck , ul. 10 Lutego 29, w dni robocze, w godzinach 9.00 – 14.00 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Puck nr 13 8349 0002 0008 9500 2000 0010 w Banku Spółdzielczy Krokowa podając w tytule przelewu „opłata za odpady”.
 


Pojemniki na odpady zmieszane i worki do zbiorki selektywnej
należy wystawić przed teren posesji do godziny 600.Brak komentarzy: