wtorek, 14 maja 2013

Mistrzostwa Gminy Puck w Trójboju Siłowym

Trójbój - R E G U L A M I N
MISTRZOSTW GMINY PUCK W TRÓJBOJU SIŁOWYM na 2013 r

1. Cel imprezy: popularyzacja, upowszechnianie sportów siłowych jako
sposobu rozwijającego tężyznę fizyczną wśród mieszkańców Gminy Puck, wyłonienie najlepszych zawodników i zespołów w 3-boju siłowym

2. Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
Współorganizator: Oddział Leśniewo Stowarzyszenia „Ziemia Pucka”
oraz Ludowy Zespół Sportowy Połczyno
3. Termin i miejsce: Mistrzostwa odbędą się dnia 9 czerwca (niedziela)
2013 roku o godz. 10.30 w świetlicy OSP Połczyno.
Ważenie zawodników od godz. 9,00 do 10,00.

4. Uczestnictwo: Uczestnikami Mistrzostw mogą być zawodnicy –
mieszkańcy GMINY PUCK, posiadający aktualne badania lekarskie.
W przypadku braku badań zawodnicy podpisują oświadczenie, że startują
na własną odpowiedzialność.

5. Program: W programie Mistrzostw znajduje się: wyciskanie sztangi
leżąc, martwy ciąg oraz przysiad.

6. Zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu imprezy.

7. Kategorie wagowe: do 60 kg, do 75 kg, do 90 kg, do 105 kg, pow. 105

Brak komentarzy: