niedziela, 30 listopada 2008

Pomieszczenia KGW

29.11.2008r. w Gnieżdżewie odbyło się uroczyste otwarcie pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich, które znajdują się na zapleczu szkoły. Remont i adaptacja trwała 9 miesięcy. Na uroczystość przybyło kilku Gości: Wójt Gminy Puck Pan Tadeusz Puszkarczuk, Zastępca Wójta Pan Jerzy Tkaczyk, Dyrektor Ośrodka Kultury i Turystyki Pan Jan Paweł Dettlaff, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie Pani Ewa Korzeniewska,Wojewódzka Przewodnicząca KGW Pani Anna Pomieczyńska, Gminna Przewodnicząca KGW Pani Regina Kwidzińska, Inspektor d/s kultury i rekreacji Pan Brunon Ceszke,Radny Gminy Puck Pan Jan Ellwart, Rada Sołecka, Prezes OSP Pan Zygmunt Dettlaff. Na uroczystość przyszły Członkinie z Koła z członkami rodzin, którzy pomagali w remoncie. Po przywitaniu Gości przez Przewodniczącą Koła w Gnieżdżewie i podziękowaniu wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli aby Panie miały "swój kąt" Pan Wójt z Przewodnicząca przecięli wstęgę i wszyscy weszli do nowej sali. Tam oczywiście czekał"szampan". Były życzenia, kwiaty,prezenty i słowa uznania dla członkiń Koła. Następnie wszyscy udali się do sali OSP gdzie czekał poczęstunek. Atmosfera była bardzo sprzyjająca więc zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Dziękuję wszystkim za przybycie a Członkiniom za pracę włożoną w przygotowanie tej uroczystości.
Otwarcie pomieszczeń KGW

Brak komentarzy: