wtorek, 18 grudnia 2007

Przyznanie medali

Rada Sołecka przyznała dwa medale 700-lecia Gnieżdżewa. Pierwszy z nich otrzymała firma "DIPOL Sp. z o.o." za współpracę z organami samorządowymi przyczyniającą się do poprawy warunków bytowych we wsi. Drugi otrzymał przedstawiciel tej firmy za wspomaganie inicjatyw podejmowanych przez Radę Sołecką. Medale te zostały wręczone dzisiaj.
Dodam tylko iż firma "DIPOL Sp. z o.o." jest jednym z inwestorów pobliskich farm wiatrakowych. Wspomogła Ona naszą wieś m.in. kwotą 25.000 PLN na wymianę okien w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej oraz kwotą 10.000 PLN na instalację grzewczą w sali OSP.

Brak komentarzy: